Η εξ αποστάσεως διδασκαλία στους μαθητές θα αναπληρώσει τις χαμένες ώρες;

Locked
User avatar
Vagelis
Posts: 23
Joined: Thu Mar 26, 2020 9:39 pm

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία στους μαθητές θα αναπληρώσει τις χαμένες ώρες;

Post by Vagelis »

Όχι. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν υποκαθιστά το μάθημα στην τάξη. Στόχος δεν είναι η κάλυψη της διδακτέας ύλης, αλλά η διατήρηση της επαφής των μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία.
Locked